Prantsuse riiklikud stipendiumid

Igal aastal annab Prantsuse riik stipendiume eesti tudengitele, kes soovivad oma teise aasta magistrantuuri- või doktorantuuriõpinguid sooritada Prantsusmaal riiklikku diplomit väljastavas ülikoolis.

Riiklikule stipendiumile kandideerimiseks vajalikud tingimused :

• kandideerijal on Eesti Vabariigi kodakondsus, määratlemata kodakondsusega üliõpilaste puhul kehtiv Eesti elamisluba;

• kandideerijal on tunnustatud kõrgkoolidiplom, mis võimaldab tal jätkata õpinguid Prantsusmaa kõrgharidusasutustes;

• piisav prantsuse keele oskus DELF tasemel (v.a juhul, kui vastuvõtvas Prantsusmaa kõrgharidusasutuses toimub õppetöö inglise keeles või kui teadustöö toimub teises keeles ja kandidaadil on olemas prantsuse uurimislabori vastav nõusolek);

• kandideerija on registreerunud / kavatseb registreeruda Prantsusmaa kõrgharidusasutusse ülalnimetatud õpingute tasemel, alustamaks õpinguid järgneval õppeaastal.

Doktoriõpingute puhul eelistatakse kaasjuhendatavaid uurimistöid (co-direction, cotutelle).

Stipendium antakse igal õppeaastal üheks kvartaliks või semestriks. Taotlusdokumentides peab olema täpsustatud stipendiumi taotlemise periood (Prantsusmaal viibimise perioodi algus- ja lõppkuupäev vastaval õppeaastal). Stipendium määratakse nimetatud perioodi esimesest kuupäevast.

Prantsuse riigi poolt välja antud stipendiumist saab stipendiaat kätte ca 770 €, lisaks kaetakse sotsiaalkindlustus ning õppuril on mitmeid soodustusi (sh elamiskoha leidmisel).

Prantsuse Instituut Eestis kuulutab igal aastal välja konkursi, mille käigus täpsustatakse kandideerimistingimusi. Lisainfot saate Prantsuse Instituudi haridus- ja teaduskoostöö atašeelt Mathilde Bernez meiliaadressil mathilde(at)ife.ee või vaadake lisa CampusBourses leheküljelt.

KANDIDEERIMISKUTSE PRANTSUSE VABARIIGI STIPENDIUMITELE 2017/2018

18. Jaanuar 2017 / 28. Aprill 2017

Prantsuse Saatkond Tallinnas annab 2017/18. õppeaastaks välja stipendiumid Eesti üliõpilastele, kes soovivad osaliselt või täies mahus jätkata oma õpinguid Prantsusmaa riiklike kõrgharidusasutuste juures. Stipendiumid on suunatud: magistritaseme teise aasta tudengitele, kes omandavad...

Loe edasi
Loe artiklit teises keeles: Français, English, Русский,