Tallinna ülikooli magistriprogramm tulevastele prantsuse keele õpetajatele!

Tallinna ülikool

25. Juuni 2017 / 4. Juuli 2017

Narva mnt 25

TLU pakub uuest akadeemilisest aastast väljaõpet tulevastele võõrkeeleõpetajatele. Magistriprogramm on kaheaastane ning väga paindlik sobides nii osakoormusega töötavatele isikutele kui ka tegevõpetajatele.

Võõrkeeleõpetaja MA on uus õppekava, mis avati aastal 2016, kuid toetub inglise, saksa, soome ja prantsuse keele õpetajate ettevalmistamise tugevale ja pikale traditsioonile Tallinna Ülikoolis. Magistrikava õppejõud on õpetatavate keelte ja kultuuride asjatundjad ning kogenud ainedidaktikud.

Õppetöö toimub tsükliõppena reedeti ja laupäeviti ning sobib seega ka tegevõpetajatele ja osalise tööajaga töötavatele huvilistele. Õppekava sisaldab läbivat praktikat, osa praktikast on võimalik sooritada ka väljaspool üldhariduskooli (nt keeltekoolis). Tegevõpetajad võivad soovi korral kolm praktikat neljast sooritada oma koolis.

Õppekava sisaldab 48 EAP mahus erialaaineid, sh keeleõpet; 30 EAP mahus kasvatusteaduslikke aineid; 24 EAP mahus praktikat. Õpingud lõpetab magistritöö (18 EAP). Õppekava läbinule antakse õpetajakutse ning erinevalt kutsekomisjoni omistatavast kutsest, mis on tähtajaline, on TLU vilistlastele omistatav kutse eluaegne ja seda ei ole vaja uuendada.

Et õppekava on vaid kaheaastane ning õppetöö toimub tsükliõppena, siis eeldatakse sisseastujatelt keeleoskust valitud keeltes. Erialaaineid omandatakse võõrkeeltes, mis tähendab, et programmi lõpetajad saavad õpitavate keelte ja kultuuride asjatundlikeks tutvustajateks koolides ja teistes haridusasutustes. Osa õpingutest on võimalik sooritada ka välisülikoolides Erasmus programmi või muude koostööprogrammide raames.

Peaeriala eeldatav keeletase on prantsuse keele puhul B2. Kõrvaleriala puhul on eeldatav keeletase prantsuse keele puhul B1.

Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast valitud peaeriala keeles ning suulisest vastuvõtueksamist, milles keskendutakse kandidaadi keelelisele pädevusele ja kutsesobivusele. Juhul, kui kandidaadil ei ole keeletaset tõendavat dokumenti, kontrollitakse vajaliku keeletaseme olemasolu vastuvõtueksami käigus.

Rohkem infot: http://www.tlu.ee/et/Humanitaarteaduste-instituut/Voorkeeleopetaja 
ja prantsuse keele erialajuhilt Aleksandra Ljalikova (alexa(at)tlu.ee)
 
 

My Lovely Thing, Prantsuse Instituudi partner

My Lovely Thing’i asutaja Marie sõnul pakuvad nad tundlikke poeetilisi esemeid. Plakatite, postkaartide ja rinnamärkide seerias saate tuttavaks Adélaïde’i ja väikese Marcel’i tegemistega ja võite kaasa elada ka jänesepaari Joséphine’i ja Camille armastusele, kes peagi abielluma...

Loe edasi