PHC PARROT 2019-2020 kava

Käesolev lehekülg käsitleb kavaga seotud spetsiifilist informatsiooni. Kõikide Campus France’i poolt korraldatud programmide informatsiooni saamiseks (esitlus, vastuvõtutingimused, kontaktid jne.), palume teil pöörduda üldinformatsiooni lehele.

Parrot on Hubert Curien prantsuse-eesti partnerlusprogramm. Prantsusmaal teostavad programmi Euroopa asjade ja välisministeerium (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères MEAE)  ning Hariduse, kõrghariduse ja teadusministeerium (Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche MESRI). Eestis teostab programmi Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.

Kandidatuur on avatud iga kahe aasta tagant. Kandidatuuri esitamise tähtaeg on 04/06/2018.

 
Seotud projektid
 • Programmi eesmärgiks on arendada teaduse ning tehnikaalaseid vahetusi mõlema riigi laboratooriumite vahel, eelistades uusi koostöösidemeid ning noorteadlaste ja doktorantide osalust.
 • Kõik teadusvaldkonnad on käesoleva programmiga seotud.
 • Järgnevalt käsitletakse esikohalise tähtsusega valdkondi: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, küberjulgeolek, robootika, biotehnoloogia ning keskkonnatehnoloogia, materjaliteadus, nanotehnoloogia, lingvistika.
 
Meeskondade vastuvõtutingimused
 • Kandidatuur on avatud haridusasutuste või teadusorganisatsioonidega seotud uurimislaborite teadlastele.
 • Ettevõtetel on lubatud osaleda projektis, eeldusel et ollakse seotud akadeemilise partnerorganisatsiooniga.
 • Projektid, mis on juba käesoloeva projekti raames toetust saanud, ei saa kandideerida kohe pärast lõpetamist. Uued koostöövõimalused on igal juhul prioriteetsed.
 • Vastuvõetavateks kandidatuurideks loetakse vaid partnerteadlaste poolt  kaasesitatud kandidatuure programmi eest vastutavatele organisatsioonidele. Prantsuse teadurid peavad selles veenduma oma partneri abiga.
 
Projektide hindamiskriteeriumid
 • Projekti ja meeskondade teaduslik kvaliteet
 • Noorteadlaste, eelkõige doktorantide või post-doktorantide, aktiivne osalemine
 • Koostöö kasutegur ning prantsuse ja välistiimide omavaheline täiendamine
 • Struktureerimise perspektiivi või projekti väärtustamine. Euroopa väljundiga võrguprojekte käsitletakse samuti prioriteetsetena. Teadlastel on nõnda võimalus kandideerida teise PHC sama uuringuteema raames.
 
Projektide valimiskomitee
 • Sobilikud projektid läbivad kahe osapoole eraldatud teaduslikud hindamiskatsed. Mõlema riigi valimisorganid kogunevad arutamaks hinnanguid ning otsustavad koos toetust saavate projektide detailide üle.
 • Prantsuse osapoole eest vastutavad Euroopa ja Rahvusvahelise Teaduse Missioon (Mission Europe et International pour la Recherche), kandidatuuride teadusliku hindamise eest vastutab MENESR’i Kõrghariduse ja Innovatsiooni osakond (l’Innovation et l’Enseignement supérieur (MEIRIES).
 
Toimumise kord
 • Projektide kestvuseks on kaks aastat.
 • Rahastus määratakse aasta pikkuseks perioodiks kaks aastat järjest.
 • Saadud summa tuleb absoluutselt ära kulutada lepinguga seotud aasta 1. jaanuari ja 31. detsembri vahemikus ning seda ei ole lubatud kulutada järgneva harjutuse raames.
 • Summa kulutamine peab olema seotud ainult programmiga seotud kahe riigi vaheliste reisikulude katmiseks.
 • Kõik igasugune muu rahastus seoses koostööprojektide teostamisega tuleb katta partnerlaborite või muude võimaluste abil.
 • Krediidi uuendamine teiseks aastaks allub järgnevatele eeskirjadele :
 • Esimese aasta rahastuse optimaalne kulutamine.
 • Teadusalaste tulemuste saavutamise eduaruande esitamine (1 lk vabas vormis)
 • Teostatud või programmeeritud tegevuste bilansiaruande kirjutamine enne kalendriaasta lõppu.

Edu- ja bilansiaruanded peavad olema esitatud enne esimese aasta 15. novembrit Prantsuse saatkonnale (vt. programmi kontakte allpool).

 
Kõlblikud kulutused
 • Prantsusmaa poolt antud rahastus katab eksklusiivselt Eesti teadlaste reisi päevarahasid ning Prantsuse teadlaste reisikulusid:
  • Reisi päevaraha: 110 EUR/päev,
  • Reisikulud: reaalsete kulude tagasimaksmine 450 EUR ulatuses edasi-tagasi reisi eest
 • Eesti poolt antud rahastus katab eksklusiivselt Prantsuse teadlaste reisi päevarahasid ning Eesti teadlaste reisikulusid
  • Reisi päevaraha: 80 EUR/päev,
  • Reisikulud: reaalsete kulude tagasimaksmine 500 EUR ulatuses edasi-tagasi reisi eest, samuti tervisekindlustusele mineva summa tagasimaksmine.
 
Intellektuaalne omand
 • Itellektuaalse omandi kaitsmise kohustus laskub projekti eest vastutavatel isikutel, kes peavad selle tagamise nimel kasutama kõiki kasulikke meetmeid.
 • Intellektuaalse omandi turvalisuse tagamiseks palume tutvuda vastava dokumendiga.
 
Projektide jälgimine
 • Hiljemalt kolm kuud päratst projekti lõppemist tuleb esitada lõplik raport.
 • Prantsuse projekti eest vastutavad peavad kasutama allalaetavat aruande dokumenti  ning selle lisama selle aja jooksul Interneti teel esitatava kandidatuuri faili.
 • Antud raport tuleb saata ka Prantsuse saatkonnale sama aja jooksul (vt. programmi kontakte allpool).
 • Projekti raames toimetatud väljaanded peavad sisaldama viidet MAEDI ja MENESR’i toele.
 
Projekti esitamise praktiline korraldus

Enne igasuguse informatsiooni küsimist palume teil konsulteerida korduma kippuvate küsimuste rubriiki.

 • Kandidatuuride esitamise tähtaeg: 04/06/2018
 • Tulemuste teatamine: detsember 2018 
 • Projektide alustamise kuupäev: 01/01/2019
 
Dokumentide täitmine Interneti teel
 • Projektikandjatel on palutud täita kandidatuuriga seotud dokumendid kiiremas korras vältimaks dokumentide saabumist pärast kokkulepitud tähtaega.
 • Dokumendid võivad olla täidetud prantsuse või inglise keeles.
 • Palume konsulteerida kandidatuuri dokumentide Interneti teel täitmise juhendit.
 
Programmi kontaktid

Prantsuskeelne osa

Mathilde Bernez – Ülikoolidevahelise ja teaduskoostöö atašee

Koostöö- ja kultuuriosakond ,Prantsuse Suursaatkond Eestis

Toom-Kuninga 20, 15185 Tallinn

Tel : +372 616 1642

Email : mathilde@ife.ee

Partnerasutusest

Aare Ignat  – Parrot programmijuht

SA Eesti Teadusagentuur

A .Lauteri 5 (2. korrus), Tallinn 10114

Tel +372 731 7364

Email : aare.ignat@etag.ee

 

Loe artiklit teises keeles: Français,

Prantsuse keele kohvik 22. jaanuaril

22. Jaanuar 2020 - Tallinn

Järgmine prantsuse keele kohvik toimub kolmapäeval, 22. jaanuaril 2020 kell 18.00. Ootame kõiki frankofiile Prantsuse Instituudi hubasesse atmosfääri prantsuse keelt harjutama!   Prantsuse keele kohviku eesmärk on pakkuda kõigile frankofoonidele-frankofiilidele kohta, kus...

Loe edasi

Prantsusmaa Euroopa päeval 9. mail

9. Mai 2019 - Tallinn

Prantsusmaa võtab ka sel aastal osa Euroopa päevast ja koos teiste Euroopa Liidu liikmesriikide esindustega lööb kaasa ülipopulaarses passimängus. Passimängu start antakse Vabaduse väljakul ja seda saab mängida individuaalselt või klassikollektiiviga. Mängus saab valida viie erineva...

Loe edasi

euroopa