Kirjastamise toetamine

KIRJASTAMIST TOETAVAD PROGRAMMID (PAP)

Kirjastusabi programmid toetavad väljaspool Prantsusmaad asuvaid kirjastusi, kes soovivad välja anda prantsuskeelsete autorite tõlketeoseid, andes nii välismaisele publikule võimaluse õppida tundma prantsuse kaasaegset mõttemaailma ja loomingut.

Toetused prantsuskeelse kirjanduse tutvustamise arendamise programmist jagunevad kaheks :

  • Autoriõiguste kasutusloa ostmine, mida toetab Prantsuse Instituut Pariisis
  • Kirjastusabi “PAP Johannes Aavik”, mida jagab Prantsuse kultuuriesindus välismaal ehk Prantsuse Instituut Eestis

Rohkem kui 25 aasta jooksul on nende programmide toel ilmunud enam kui 20 000 teost 75 riigis.

PROGRAMM PAP PRANTSUSE INSTITUUT PARIISIS

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus asutusele Prantsuse Instituut Eestis (Kuninga 4, 10146 Tallinn) ja elektrooniliselt aadressile rene(at)ife.ee . Prantsuse Instituut kontrollib taotlused, seab need pingeritta ja kinnitab. Komisjonile jõuavad ainult kinnitatud taotlused.

Taotlusega peavad olema kaasas järgmised dokumendid:

1. Kirjastaja poolt täidetud ja allkirjastatud toetusleping. Lepingu vormi saab alla laadida siit (prantsuse keeles, ametlik), tõlkeversiooni (inglise keeles, mitte ametlik) siit.

2. Kirjastaja poolt täidetud eelarve vorm: prantsuse keeles või inglise keeles

3. Prantsuse ja eesti kirjastaja vahel sõlmitud autoriõiguste lepingu koopia

4. Kirjastusprojekti tutvustus (kindlasti lisada paari lausega informatsiooni tõlkija kohta!)


Esimene komisjon koguneb veebruari alguses, elektrooniliste taotluste esitamise tähtaeg on 22. jaanuar 2020.
Originaaldokumendid paberkandjal peavad olema esitatud jaanuarikuu lõpuks.

Teine komisjon koguneb septembri alguses, elektrooniliste taotluste esitamise tähtaeg on juulis-augustis 2020.
Originaaldokumendid paberkandjal peavad olema esitatud juulis-augustis.


Programmid on mõeldud kirjastustele, kes soovivad lasta tõlkida ja välja anda prantsuskeelsete autorite teoseid. Teemavaldkonnad on väga erinevad ja võivad olla kirjandusest, noortekirjandusest, sotsiaalteadustest, koomiksitest, teatrikirjandusest ja poeesiast kuni ülikoolide toimetiste ja teaduslike uurimusteni välja. Antud programmi raames ei toetata õppematerjalide autoriõiguste ostmist.

Pariisi Prantsuse Instituudi toetus hõlmab üksnes Prantsusmaal avaldatud originaalteose täieliku või osalise autoriõiguste kasutusloa saamist.

Komisjon hindab taotluseid vastavalt alljärgnevatele kriteeriumidele :

  • teose sisu ja selle olulisus prantsuse loome- ja mõttemaastikul
  • kirjastuse jätkuv tegevus prantsuskeelsete autorite tõlkimisel ja kirjastamisel
  • välismaise kirjastuse töö teoste levitamisel ja tutvustamisel
  • projektid peavad olema teostusjärgus, abi ei osutata juba ilmunud teostele ning teose avaldamise kuupäev peab olema vähemalt 3 kuud pärast kirjastamise toetuse taotluse esitamist.

KIRJASTUSABI PROGRAMM JOHANNES AAVIK

Prantsusmaa kirjastusabiprogrammide raames on viimase enam kui 25 aasta jooksul toetatud väljaspool Prantsusmaad nii prantsuse kui ka prantsuse keeles kirjutavate autorite teoste avaldamist. Nende programmide raames on selle aja jooksul ilmunud enam kui 20 000 tõlketeost 75 riigis.

Programmid on mõeldud kirjastustele, kes soovivad välja anda prantsuskeelsete autorite tõlketeoseid.


Komisjon koguneb maikuu lõpus, taotluste esitamise tähtaeg on 20. mai 2020.


Hilinenud või puudulikke taotlusi vastu ei võeta. Ei toetata juba välja antud tõlketeoseid.

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus Prantsuse Instituudile Eestis (Kuninga 4, 10146 Tallinn) ja elektrooniliselt aadressile rene(at)ife.ee.

Taotluse juurde tuleb lisada järgnevad dokumendid:

Eesti ja Prantsuse kirjastuse allkirjastatud lepingu koopia autoriõiguste kasutusloa kohta;

projekti ajakava ja kavandatav eelarve eurodes (taotleva kirjastuse esindaja allkirja ja kuupäevaga). Siit saab alla laadida vormi kavandatava eelarve esitamiseks;

avaldatava teose lühitutvustus ning teose Eestis avaldamise eesmärk ja põhjendus.

NB! Nimetatud dokumendid tuleb esitada inglise või prantsuse keeles.

******

Programmi raames toetust saanud teosele tuleb tiitellehe siseküljele kanda märge:

„Käesoleva teose väljaandmist on toetanud Prantsuse Suursaatkond ja Prantsuse Instituut Eestis.”

Kui rahastust on saadud ka Pariisis asuva Prantsuse Instituudi PAP kirjastustoetuse raames, siis tuleb raamatu tiitellehel viidata ka sellele.

Lisainfo:

René Armas Weber

rene(at)ife.ee

61 61 640

Loe artiklit teises keeles: Français, English, Русский,