MIDA PAKUVAD PRANTSUSE KEELE OSKUST TÕENDAVAD DIPLOMID DELF JA DALF?

Prantsuse keele oskust võõrkeelena tõendavad diplomid DELF ja DALF:
• on ainsad ametlikud diplomid, mis tõendavad prantsuse keele oskust;
• on ainsad Prantsuse haridusministeeriumi poolt kinnitatud diplomid;
• katavad kõiki keeletasemeid;
• kehtivad kogu elu.

DELF ja DALF diplomid võimaldavad keelehuvilistel hinnata oma prantsuse keele taset nii isiklikel, ametialastel või akadeemilistel eesmärkidel.

DELF ja DALF eksamil võivad osaleda kõik, kes ei oma prantsuse kodakondsust ning prantsuse keele tundides osalemist tõendavaid dokumente seejuures esitama ei pea. Neid eksameid saab sooritada kõikjal üle maailma, kus asuvad Prantsuse kultuuriesindused, sealhulgas ka Eestis. Keelehuviline võib valida, millise taseme eksamit ta soovib sooritada.

DELF ja DALF eksamid on erinevates eksamikeskustes üle terve maailma kõik ühesugused. DELF ja DALF diplomitega saab tõendada Euroopa keeleõppe raamdokumendis sätestatud 6 erinevat keeletaset:
• DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2
• DALF C1, DALF C2

Keelehuvilised, kes omandavad DELF B2 diplomi on vabastatud Prantsusmaal ülikooli sisseastumisel nõutavast keeletestist.

Ülevaade DELF ja DALF eksami eri osadest:

Site du Centre international d’études pédagogiques  (diplomid ja eksamid)
Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteem – Enesehindamisskaala

Eestis on DELF ja DALF eksamikeskuseks Tallinnas asuv Prantsuse Instituut Eestis. Instituut pakub ka keeleeksamiteks ettevalmistavaid kursusi.  
Instituudis kasutatavad õppemeetodid ning õpetajate laiad teadmised ja kogemused tagavad kiire ja tõhusa keeleõppe.

Järgmine DELF/DALF eksamisessioon toimub Prantsuse Instituudis reedel, 10. juunil 2016.

Registreerumine peagi avatud.

Loe artiklit teises keeles: Français, English, Русский,