Järgmine DELF/DALF eksamisessioon juba märtsis 2015

IFE

3. Veebruar 2015 / 25. Märts 2015

Tll

 Järgmine DELF/DALF eksamisessioon toimub juba märtsis 2015. Sel korral on võimalik eksameid sooritada kahes kategoorias: Junior ja Tout public. 

………………………………………………………………… 

DELF/DALF Tout public // 13/03/2015.

DELF ja DALF on Prantsusmaa haridusministeeriumi poolt väljastatavad diplomid, mille eesmärk on tõendada prantsuse keelt võõrkeelena kõnelejate keeletaset. DELF ja DALF eksamid on üles ehitatud tuginedes rahvusvaheliselt kehtestatud normidele ning diplomid vastavat Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis sätestatud kuuele keeleoskustasemele: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Eksamid hindavad nelja pädevust: suulisest kõnest ja kirjalikust tekstist arusaamine, kirjalik ja suuline eneseväljendus.

…………………………………………………………………

DELF Junior // 13/03/2015. 

DELF eksamite Junior versioon järgib DELF Tout public struktuuri. Erinevad on vaid teemad, arvestades rohkem kooliealiste huvide ja elukogemusega. Eksam on suunatud 12.-17. aastastele lastele ning selle eduka läbimise korral väljastatakse osalejatele DELF Tout public versiooniga samaväärne diplom.  DELF Junior eksamid on üles ehitatud tuginedes rahvusvaheliselt kehtestatud normidele ning diplomid vastavat Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis sätestatud neljale keeleoskustasemele: A1, A2, B1, B2

Eksamid hindavad nelja pädevust: suulisest kõnest ja kirjalikust tekstist arusaamine, kirjalik ja suuline eneseväljendus.

…………………………………………………………………

REGISTREERIMISTÄHTAEG:  3. märts 2015.

Registreerimiseks palume ära täita elektroonilise registreerimisvormi, mille leiate siit.

Järgmine Tout public DELF/DALF eksamisessioon toimub 12. juunil 2015 ja Junior sessioon 5. juunil 2015. Registreerumine algab 4. mail 2015 ning lõppeb 29. mail 2015. 

Loe artiklit teises keeles: Français,

Ootame tulevasi DELF scolaire eksamineerijaid koolitusele

20. Märts 2017 / 24. Märts 2017

Koolitus on mõeldud neile, kes õpetavad prantsuse keelt Eestis. kelle õpilased plaanivad osaleda 2017. aastal DELF scolaire eksamil.    soovivad teada, millest DELF eksam koosneb ja millised on hindamiskriteeriumid.  sooviksid töötada eksamineerija / hindajana aprillis toimuval...

Loe edasi

DELF B1/B2 ETTEVALMISTUSKURSUS

Igal aastal korraldame kolm DELF/DALF eksamisessiooni. Selleks, et eksami sooritamine läheks edukalt ja ladusalt, pakume teile võimalust osaleda ettevalmistuskursusel. Kursuse käigus tutvutakse eksami hindamisnõuetega, lahendatakse arvukalt näiteülesandeid ning viiakse läbi...

Loe edasi