Stipendium “Estophilus” välisüliõpilastele uurimistööde läbiviimiseks Eestis

Eesti haridus- ja teadusministeerium rahastab stipendiumite programmi Estophilus, mis on suunatud magistri-või doktoriõppes välisüliõpilastele, kes soovivad tulla Eestisse õppima või teaduslikku uuringut tegema.

SA Archimedes annab kaks korda aastas välja stipendiume välisüliõpilastele, kes soovivad Eestis läbi viia uurimistööd, juhul kui nende õpingud on seotud eesti keele või kultuuriga. Kandideerida saavad üliõpilased, kes on kas magistriõppes, doktorantuuris või järeldoktoriõppes.

Stipendiumite programmi “Estophilus” loodi Eesti Haridus- ja teadusministeeriumi poolt, et aidata kaasa riigi rahvusvahelise renomee suurendamisele toetades teaduslikke uuringuid Eestit puudutavates valdkondades. Eesti keele oskus ei ole kohustuslik, kuid seda peetakse eeliseks kandidaatide väljaselgitamisel.

Stipendiumi suurus on 500 eurot kuus ja mõeldud vähemalt 30. päeva kuni 10. kuu pikkuseks perioodiks. Summa peaks katma üliõpilase igapävased kulud, ülikooli immatrikuleerimistasud ning ka teadusliku uuringu läbiviimise maksumuse. Muud kulud tuleb üliõpilasel ise katta.

Stipendiumi eesmärk on aidata kandidaadil kirjutada uurimistööd eesti keele või kultuuri teemal maksimaalselt 10 kuu jooksul. Üliõpilane peab kogu uurimistegevuse jooksul viibima Eestis, kuid tal on võimalik tööd läbi viia ka kahes osas. Näiteks võib kandidaat võtta esimesest akadeemilisest veerandist osa 60 ja teisest 30 järjestikust päeva. Sellisel juhul arvestatakse stipendiumit vaid nende kahe perioodi eest, mil kandidaat viibib Eestis.

Stipendiumi taotlust saab esitada kas eesti või inglise keeles ja see peab sisaldama:

  • ametlikku kirja kandideerimise soovist;
  • uurimisplaani kirjeldust;
  • kandidaadi CV-d;
  • tõendit, et kandidaat on magistri-, doktori- või järeldoktoriõppes (viimase puhul on tarvis tõendada, et doktoridiplom on eelnevalt omandatud);
  • soovitust kandidaadi uurimistöö juhendajalt;
  • kinnituskirja kandidaadi vastuvõtmisest ühte Eesti teadusasutusse, kuhu soovitakse õppima minna. Sellele peab olema lisatud kiri, milles kandidaat kirjeldab lühidalt oma uurimisteemat ning selgitab, milline on selle uuringu väärtus Eestile.

Kandideerimistaotlus ja soovituskiri peavad olema kas digitaalselt või paberkandjal allkirjastatud. Taotlus peab olema esitatud SA Archimedes veebikeskkonnas, milleks tuleb luua isiklik kasutajakonto. Kui kõik taotluse dokumendid on elektrooniliselt lisatud, tuleb nad veebikeskkonna kaudu välja printida ning saata paberkandjal järgmisele aadressile:

Estophilus
Koidula 13a
Tallinn 10125
Estonia

Taotlustevooru raames on võimalik esitada oma kandidatuuri ühe kuu jooksul, kas enne 1. märtsi või 1. oktoobrit 2017. 

Loe artiklit teises keeles: Français, English,