Prantsuse keele intensiivõpe Eesti eduka eesistumise ettevalmistamiseks

Kuninga 4

4. Aug. 2016 / 31. Aug. 2016

Tallinn

---

Prantsuse keele intensiivkursuse läbimise tingimused1

Prantsuse keele intensiivkursus toimub kokku 32 akadeemilise tunni ulatuses.

Prantsuse keele intensiivkursus on osalejale õppeprogrammi läbimisel tasuta ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja Rahandusministeeriumi eelarvest.

Prantsuse keele õppeprogrammi läbimine
Prantsuse keele õppeprogramm loetakse läbituks, kui isik on osalenud õppe kogumahust (so 32 akadeemilist tund) vähemalt 65% ulatuses (so 21 akadeemilist tundi).

Katkestamine
Katkestajaks loetakse isik, kes osaleb prantsuse keele õppe kogumahust vähem kui 65%. Samuti isik, kes pärast registreerimist ei osale prantsuse keele õppes ja kellele ei leita asendajat.

Katkestajate kulude hüvitamine
Kui isik, kes on end kursusele registreerinud, ei läbi keeleõpet eelpoolnimetatud mahus või jätab keeleõppes osalemata (ning talle ei leita asendajat), siis esitab keeleõppe läbiviija katkestanud teenistuja asutusele arve kursuse koha maksumuse ulatuses . St, et asutus võtab endale kohustuse hüvitada keeleõppes osaleja kursuse koha maksumuse täies mahus keeleõppe läbiviijale ehk Prantsuse Instituudile osaleja katkestamise korral.

Kui keeleõppes teavitab isik enda mitteosalemisest, siis püütakse osapoolte (asutus, keeleõppe läbiviija ja Rahandusministeeriumi/Riigikantseleiga) koostöös leida loobujale asendaja . Kui nõuetele vastavat osalejat ei leita, või programmi katkestamine toimub liiga hilja ning uuel inimesel ei oleks võimalik programmi läbimise tingimusi täita, siis on tegemist katkestamisega ning kursuse koha maksumus kuulub asutuse poolt hüvitamisele.

Prantsuse keele intensiivõppes kinnituskirja (esitatakse selleks väljatöötatud põhjal) esitades kinnitab asutus, et nõustub keeleõppe läbimise tingimustega. Kui asutus on esitanud üldise kinnituskirja kõikide eesistumiskoolituste kohta, siis ei ole vaja eraldi kinnituskirja prantsuse keele intensiivkursuse osas esitada. Keeleõppes osaleva(te) isiku(te) asutus võtab keeleõppe läbiviija ees kohustuse tasuda iga katkestaja kursuse koha maksumuse.

Prantsuse keele intensiivkursusel osaleja vastutus ning asutuse võimalused teenistujalt kulude sissenõudmiseks

Prantsuse keele intensiivkursusele registreerudes kinnitab osaleja, et nõustub keeleõppe läbimise tingimustega ning osaleb keeleõppes mahus, mis on vajalik keeletaseme arendamiseks.

Asutus on tööandjana kohustatud tagama ametniku/töötaja ameti/tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks vajaliku koolituse/kursuse ja kandma selle kulud. Ametnikul/töötajal on kohustus oma ülesannete asjatundlikuks täitmiseks oma ameti- või tööalaseid teadmisi ja oskusi täiendada.

Prantsuse keele intensiivkursus on ameti/tööalase teadmiste ja oskuste arendamiseks kavandatud tegevus. Prantsuse keele intensiivkursuse sihtrühma kuuluv isik osaleb keeleõppes selleks, et tagada vajalik keeletase Eesti edukaks Euroopa Liidu eesistumiseks ning täita oma rollist tulenevaid ülesandeid ilma keeleoskusest tulenevate takistusteta.

Kui asutusele on kaasnenud keeleõppe kulud ametniku/töötaja keeleõppesse mitteilmumise tõttu, on ametnik/töötaja põhjustanud oma teenistus/töökohustuse (teadmiste ja oskuste arendamine; tööandja vahendite heaperemehelik ning sihipärane kasutamine) süülise rikkumisega tööandjale varalise kahju, ning kohustatud selle hüvitama. ATS § 80 või TLS § 72 alusel on asutusel õigus esitada isikule nõue kulude hüvitamiseks. Kui ametniku/töötaja keeleõppesse mitteilmumine on tingitud tööandjast, siis ei ole alust ametnikult/töötajalt kulude tagasi nõudmiseks.

 

1Tingimused on koostatud rahandusministri 13. märtsi 2015. a käskkirjaga nr 044 kinnitatud toetuse andmise tingimuste ning sinna juurde kuuluva seletuskirja alusel ning tegevuse 12.1.1 „Inimressursi koolitus ja arendamine“ raames läbiviidavate ning Euroopa Sotsiaalfondist ning Rahandusministeeriumi eelarvest rahastatavatel koolitustel osalemise tingimuste alusel.
Ühe koolituskoha hind = koolituse maksumus/planeeritud koolitatavate arv.
Seda juhul kui on veel võimalik õppeprogrammi läbimise tingimusi täita.

Frankofoonia kuu jätkub tasuta filmiõhtuga Rumeenia Suursaatkonnas

17. Märts. 2017 / 17. Märts. 2017 - Tallinn

Prantsuse keele kuu on täies hoos ja Rumeenia Suursaatkond ootab teid 17. märtsil kell 19:00 vaatama uut Paul Negoescu filmi "Kaks loteriipiletit" (Două lozuri). 2016. aastal rumeenia menuautori Luca Caragiale romaani järgi valminud komöödia räägib loo sõpradest Rumeenia kolkakülas, kes...

Loe edasi

Kinoklubi Tartus!

15. Veeb. 2017 / 15. Mai. 2017 - Tartu

Prantsuse Instituudi kinoklubi toob vaatajateni valiku prantsuse filme. Seansid toimuvad kord kuus kolmapäeviti Lossi 3 saalis 307.   Programmis on:   Kolmapäev 15. veebruar : Tomboy Kolmapäev 15. märts : Fatima Kolmapäev 12. aprill: Camille redouble Kolmapäev 3. mai : La belle...

Loe edasi

Tallinn Noir: tasuta filmiõhtu Sõpruses

15. Veeb. 2017 / 15. Veeb. 2017 - Tallinn

Prantsuse kunstnikul Nicolas Boone'il on eriline anne mahajäetud linnamaastike peale, millele kunstnik püüab oma töödega uusi kiiksuga nüansse lisada. Veebruaris on Nicolas Boone Eestis ja juhendab Balti- ja Põhjamaade kunstitudengeid.  6.02-15.02 toimub Eesti Kunstiakadeemia vabade...

Loe edasi

Fotokonkurss “Neljas pilt” Pariisis kutsub osalema

19. Jaan. 2017 / 30. Jaan. 2017

Fotokunsti festival "Quatrième image" ehk "Neljas pilt" kutsub kõiki fotograafe - noori, kogenuid, vanu ja algajaid osalema rahvusvahelisel konkursil. Tähtaeg 30. jaanuar 2017.   NÄITUSELE PARIISI Mitmesaja osaleja hulgast valitakse 30 fotograafi, kelle tööd lähevad 16. päevaks...

Loe edasi

My French Film Festival algab 13. jaanuaril!

13. Jaan. 2017 / 13. Veeb. 2017

Eelmisel aastal purustas online filmifestival My French Film Festival Prantsuse Filmiinstituudi sõnul kõik senised rekordid ja prantsuse noore kino parimad palad on ka sel aastal 13. jaanuarist 13. veebruarini internetist saadaval! Lõplik filmide valik ja žüriiliikmed avalikustatakse 13....

Loe edasi

Prantsuse keel ja kultuur Vaba Lava fookuses

28. Dets. 2016 / 31. Jaan. 2017 - Tallinn

Elavate etenduskunstide keskus Vaba Lava kutsub kõiki rahvusvahelisi etenduskunstnikke, vabatruppe ja projektiteatreid osalema Vaba Lava rahvusvahelisel ideekonkursil. Pakutud lavastusprojekt võib hõlmata nüüdis-, tantsu-, sõna-, objekti-, visuaal-, muusikateatrit, tehnoloogilist teatrit,...

Loe edasi

VESTLUSKURSUS A2 TASEMELE

Olete õppinud prantsuse keelt, kuid kardate vestelda ja õpitut praktikasse panna? Pole midagi, see on igati normaalne! Vestluskursus A2 tasemele aitab teil: Arendada suuliset kõnest arusaamise ning rääkimise oskust Suhelda lihtsalt ja arusaadavalt prantsuse keeles erinevatel...

Loe edasi

Teemakursus ” Journal télévisé ” B2/C1

Olete huvitatud ajakirjandusest ja päevakajalistest sündmustest ? Pakume teile võimaluse hakata prantsuse ajakirjanikuks lühikursuse ajaga ! Kursuse eesmärgid : Parandada suulist eneseväljendust Osata selgelt ja arusaadavalt rääkida päevajalistest sündmustest Täiendada...

Loe edasi

GRAMMATIKA JA FONEETIKA õpituba

Grammatika ja foneetika kursused keskenduvad grammatikareeglite kordamisele, korrektsete lausete moodustamisele  ja häälduse korrigeerimisele. Kursuse jooksul: Vaatame üle erinevad ajavormid ja nende kasutamisega kaasnevad raskused Harjutame ilusat hääldust Õpime rõhumärkide...

Loe edasi